DET ER MED STOR GLEDE KLINIKKEN
IGJEN HOLDER ÅPENT FOR PASIENTER

KLINIKKEN ÅPNER I OVERENSSTEMMELSE
MED HELSEDIREKTORATETS VEILEDER

Tirsdag 21.april åpnet klinikken igjen etter å ha holdt stengt siden 15.mars.

Gjennom myndighetenes veileder “Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (Covid-19)” er det gitt retningslinjer for hvordan bl.a. Fotterapeuter skal arbeide for å redusere spredningen av Covid-19.

Ski Fotterapi er glade for at tydelige retningslinjer er på plass, og at vi igjen kan ta imot pasienter ved klinikken. Fotterapiforbundet har utarbeidet en oversikt som viser noen av de smitteverntiltakene som gjelder i klinikken. Vi ber deg lese gjennom disse.

Christina, 26. april 2020