KLINIKKEN STENGER SOM ETT AV MYNDIGHETENES
TILTAK KNYTTET TIL BEKJEMPELSE
AV KORONAVIRUS (COVID-19)

KLINIKKEN STENGER SOM ETT AV MYNDIGHETENES
TILTAK KNYTTET TIL BEKJEMPELSE AV
KORONAVIRUS (COVID-19)

Til tross for at fotterapeuter er autorisert helsepersonell, er klinikken pålagt å stenge. Klinikken stenger etter at Helsedirektoratet søndag kveld fattet vedtak om at fotterapiklinikker, kiropraktorer osv. pålegges å holde stengt.

Søndag kveld 15. mars ble det vedtatt innstramninger fra Helsedirektoratet. I vedtaket fremgår det at blant annet kiropraktorer, fysioterapeuter og fotterapeuter pålegges å holde stengt.

Vi i Ski Fotterapi tar myndighetenes pålegg på alvor, og klinikken vil derfor være stengt mandag 16. mars 2020 til og med torsdag 26. mars 2020. Perioden vil kunne bli forlenget.

Klinikken er i hele perioden tilgjengelig på telefon, mail, hjemmeside og facebook for våre pasienter. 

Våre pasienter vil holdes oppdatert på våre hjemmesider https://www.Skifotterapi.no/ og på facebook https://www.facebook.com/Skifotterapi/.

De av våre pasienter som har satt opp time i det aktuelle tidsrommet vil bli kontaktet direkte.

Vi beklager de ulemper stengningen medfører for våre pasienter, men ber samtidig om forståelse for de ekstraordinære tiltakene som iverksettes i bekjempelsen av Covid-19.

For ordens skyld vedlegges lenke til vedtaket: Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

Christina, 15. mars 2020