Behandlinger

Behandlinger

Foto: Stig Person 

Fotterapi – 55 min

Fotterapi – 30 min

Spange

Rekonstruksjon av negl

Vortebehandling

Foto: Stig Person 

Fotterapi – 55 min

Fotterapi – 30 min

Spange

Rekonstruksjon av negl

Vortebehandling